Om oss

Partnere

Maskinentreprenørenes forbund
Direktoratet for byggkvalitet
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene

Historien

E. Folland Maskinstasjon ble etablert av Erik Lyder Folland i 1964. Erik utførte grave- og sprengningsarbeider og startet også Averøy Betongsaging i samarbeid med Johan Kongshaug.

I 1998 overtok sønnen Einar Inge den daglige driften av selskapet. Han investerte i nye maskiner og ansatte flere medarbeidere. Selskapet påtok seg opparbeiding av boligtomter, infrastruktur i boligfelt, vintervedlikehold av veier og kommunaltekniske arbeider.

I 2008 fikk selskapet kontrakt med Biowood Norway AS om grunnarbeider på deres nyerhvervede industritomt i Smevågen, tidligere Umoe Sterkoder Averøy. Dette var en stor kontrakt som skulle gå over 2-3 år. Denne kontrakten medførte at selskapet ble omorganisert til E. Folland Maskinstasjon AS med Einar Inge Folland som eneaksjonær, styreformann og daglig leder. Erik Lyder Folland er fremdeles aktivt med som skytebas i 50% stilling og styremedlem. Øvrige medlemmer i styret er Bodil Gule og Joar Holmeset.

Maskinpark

Vår moderne og allsidige maskinpark gjør at vi alltid kan finne den mest effektive maskinen for hvert enkelt oppdrag. Vi disponerer for tiden følgende maskiner:


GRAVEMASKINER

Vi har totalt 12 gravemaskiner fra 3,3 tonn til 38 tonn, hovedsaklig Komatsu og Caterpilar. De største maskinene brukes mest til utlasting av sprengte masser. De øvrige maskinene er utstyrt med tiltrotator, ulike typer graveskuffer, steinklyper og pigghammer. Den minste gravemaskina er utstyrt med gummibelter og gjør minimal skade på underlaget ved arbeid.

LASTEBILER

Vi har 2 stk Volvo FH 16 6×4 med Sørling dumperkasse og komplett brøyteutrustning. Disse ble levert fabrikknye i januar og mars 2011, den ene er utstyrt med svingskive under dumperkassa. Til denne bilen har vi en maskinhenger som tar 40 tonn nyttelast, slik at vi frakter alle våre maskiner til og fra anlegg på egen hånd.

Vi har også en Volvo F12 med dumperkasse og undermontert skjær. Dette skjæret er ideelt til å skrape ned snøsåle samt vedlikeholde grusveier og foreta avretting før asfaltering.

DUMPERE

Vi har en Moxy MT 26 dumper og en Moxy D15 av god, gammel årgang.

HJULLASTERE

Vi har en Caterpilar 930H og en Volvo L90 E. Disse er utstyrt med standardskuffer, klappvinger for snørydding, pusskuffe for avretting, pallegafler, kranarm og feieaggregat.

BORERIGG

Vi har en Atlas Copco ROC D3 borerigg. Denne har en størrelse som gjør at den lett kommer til de aller fleste plasser samtidig som den gjør at sprengningsjobbene kan utføres raskt og sikkert.

TRAKTORER

Vi har en John Deere 7530 og en John Deere 6430 anleggstraktorer. Til disse har vi frontlastere og dumperhengere med kapasitet på 10 tonn og 23 tonn. Vi har også en maskinhenger med kapasitet til å frakte gravemaskiner inntil 23 tonn.

DIVERSE

I tillegg har vi diverse utstyr som inspeksjonskamera for avløpsrør, asfaltsager, vibroplater, strømaggregat, strøapparater, sveiseanlegg for trykkrør til vann (PE sveisemuffer), rotolasere og annet som en maskinentreprenør må ha.

Referanser

SKRETTING

– grunnarbeider for nye produksjonsbygg, overvannshåndtering ved nye lagerhaller, avretting og asfaltering av uteområdet, ny parkeringsplass med mere.

AVERØY KOMMUNEHUS

– grunnarbeider, vann og avløp for nytt rådhus, uteområde med trappetribune, hellelagt plass ved inngang med mere.

KRISTIANSUND BASE

– grunnarbeider og rørgrøfter for ny tankfarm for SAR Averøy.

ØYANE BARNEHAGE

– grunnarbeider og utomhusanlegg ved Øyane Barnehage.

RØSANDÅSEN BOLIGFELT

– veier, vann og avløp samt grunnarbeider for flere boligtomter, blant annet for Roald Røsand, Eskild Røsand, Steinar Henriksen.

RØSANDBYGGET

– grunnarbeider for Røsandbygget som inneholder REMA 1000, administrasjonen for Br. Røsand AS, Marel Food Systems AS, Comfort Langset Rør AS med flere.

BIOWOOD NORWAY AS

– grunnarbeider for pelletsfabriken og kaiområdet, blant annet fundamenter for siloer, flisstack og transportbånd, overvannskummer og utslippsledninger, trekkerør og kummer for fremføring av strøm, avretting og oppgrusing/asfaltering, plastring av kaifront.

HASSELØYA HYTTEOMRÅDE

– veier, vann og avløp samt grunnarbeider for flere hyttetomter.

VEIOPPRUSTING

– opprusting av fylkesveiene på Averøy ved asfaltering i 2011, strekningene Futsetra-Sveggen, Bae-Myrset, Vebenstad-Nedal, Bae-Fladset i samarbeid med Storvik Maskin AS. Arbeidet omfattet grøfterensk og sprengning, breddeutvidelser, bygging av møteplasser, utskifting av stikkrenner, legging av nytt bærelag og avretting for asfaltering.

VEIVEDLIKEHOLD

– brøyting og strøing av fylkesveier og kommunale veier i Averøy kommune for Mesta og kommunen.

SNØRYDDING

– snørydding og strøing for Triplex, Kristiansund Base, Monter Røsand, Coop Prix Kårvåg, Røsandbygget med flere.