Vi tar jobben grav-alvorlig

Tomtearbeider, veibygging, fjellarbeider og kommunaltekniske arbeider.

Tjenester

  • opparbeiding av bolig- og garasjetomter, industritomter, veier og parkeringsplasser.
  • vann og avløp
  • snørydding og strøing
  • massetransport og salg av masse (singel, pukk, grus, jord, fyllmasse)
  • oppføring av natursteinsmurer
  • asfaltering, kantstein, oppmerking
  • meisling og riving av betongkonstruksjoner og bygninger

Vi er sentralt godkjent for ansvarsrett for grunnarbeider i tiltaksklasse 2 samt prosjektering og utføring av miljøsanering i tiltaksklasse 1.

INGEN JOBB ER FOR LITEN, INGEN JOBB ER FOR STOR.